Syfte

Syfte

Föreningens syfte är tillskapandet av ett ömsesidigt erkännande av certifikat och kvalifikationer mellan medlemsorganisationerna inom området för live-uppträdande och underhållning.

För att fullfölja syftet ska:

  • föreningen och dess medlemmar garanterar kvaliteten samt säkerställer öppenhet och stödja medlemmarnas bedömningscentra.
  • föreningen främja principerna för god bedömning och certifiering, livslångt lärande, utbildning och träning inom området för live-uppträdanden och underhållning.
  • föreningen representera sina medlemmar i internationella forum i frågor som rör dess uppdrag.
  • föreningen vidta åtgärder för att fortsätta utvecklingen för att nå sina mål (såsom utveckling av gemensamma kvalificeringsstandarder och valideringsmetoder, utbildning och validering av bedömare, utbildning av mentorer, validering av bedömningscentra, ...)