Organisation

Organisation

ETTEC-organisationen är en ideell organisation (vzw) enlig i enlighet med belgisk lag.


ETTEC är organiserat på följande sätt:

Generalförsamling

Generalförsamlingen är organisationens högsta organ. Den består av alla fullvärdiga (arbetande) medlemmar i organisationen.


 

Styrelse

Styrelsen leder organisationen och väljs av generalförsamlingen. De nuvarande styrelsemedlemmarna är:Ordförande:

  • Eric de Ruijter (OSAT, NL)
  • Sekreterare: Lies De Backere (STEPP, BE)
  • Ledamöter: Anders Larsson (STTF, SE), Sacha Ritter (IGVW, DE)

Ordförandena i arbetsgrupperna är adjungerade styrelseledamöter. De deltar i mötet, men har inte rösträtt.

Du kan nå styrelsen (Board of Directors) på BoD@ettec.eu


 

Arbetsgruppen för kvalitet

Arbetsgruppen för kvalitet stöder styrelsen i alla frågor som rör kvaliteten på tjänster och i organisationen. Den är sammansatt av specialister inom området.

Arbetsgruppens ordförande är: Bastiaan Schoof

Du kan nå arbetsgruppen på quality@ettec.eu


 

Arbetsgruppen för forskning och utveckling

Arbetsgruppen för forskning och utveckling stöder styrelsen vid utveckling och underhåll av yrkesbeskrivningar, bedömningsförfaranden och kursmaterial. Den stöder också bedömningscentra och bedömare vid tolkningen av förfarandena.

Arbetsgruppens ordförande är: Chris Van Goethem

Du kan nå arbetsgruppen på: R&D@ettec.eu


 

Arbetsgruppen för Administration

Arbetsgruppen för Administration stöder styrelsen i organisationens administrativa uppgifter, inklusive utskick av certifikat.

Arbetsgruppens ordförande är: Els Wijmans

Du kan nå arbetsgruppen på: management@ettec.eu


 

Internationell medlare

För att säkerställa rättvisa och oberoende överklaganden och klagomålsförfaranden har generalförsamlingen utsett en oberoende internationell medlare.

Du kan nå medlaren på: mediator@ettec.eu