Certifiering

Certifiering

En certifieringsprocess innebär att formellt validera kunskaper, färdigheter och / eller kompetenser som förvärvats av en individ, enligt ett standardutvärderingsförfarande. Med andra ord kan innehavaren av ett intyg bevisa att hans / hennes kompetens har testats och att han / hon kan utföra det som anges på certifikatet.

Detta är viktigt för individen eftersom:

  •  Kompetensen blir synlig och förståelig
  • Det underlättar att hitta ett arbete
  • Det är ett objektivt bevis på erfarenhet

Men det är lika viktigt för arbetsgivaren eftersom:

  • Han kan vara säker på att han anställer kompetent personal
  • Han har bevis på sina anställdas kompetens
  • Detta täcker deras ansvar

Naturligtvis har ett certifikat endast värde om det erkänns ömsesidigt och om kvaliteten på certifieringsprocessen garanteras. Det är på dessa sätt ETTEC gör skillnad!