Upphovsrätt

Upphovsrätt

ETTEC stöder idén om ”Fria resurser för lärande” (Open Learning Resources) och ”Kreativa allmänna-licenser” (Creative Commons-licenser) för att säkerställa maximal påverkan på utbildnings- och yrkesområdet. Därför befrämjar vi delning av information under den ”Kreativa allmänna-licensieringen” (Creative Commons-licens) "Attribution-NonCommercial-ShareAlike".

Dokument som publiceras under denna licens kännetecknas genom licensbeskrivningen Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA eller med denna logotyp:

Denna licens låter andra att, i ett icke kommersiellt syfte, omarbeta, anpassa, och bygga vidare på, ditt arbete, så länge de anger dig som upphovsperson och tillåter vidareanvändandet det nya materialet till andra på identiska villkor.


Angränsande (eller relaterade) rättigheter.

Författarna och samverkanspartnerna har närliggande (eller besläktade) rättigheter. Det betyder att de får en liten summa när deras verk publiceras, kopieras eller tillgängliggörs på nätet. Detta kostar ingenting för dig, men det är viktigt att de vet att deras arbete har använts så att de kan göra anspråk på ersättning.

ETTEC kommer att tillhandahålla all information som vi har för att säkerställa att författare och samverkansparter kan göra anspråk på sina närliggande (eller relaterade) rättigheter. Därför ber vi alla användare som skriver ut eller publicerar sitt material att meddela föreningen så att vi kan samla in nödvändig information.


Frågor

Om du har några frågor om upphovsrätten eller de angränsande rättigheterna, vänligen kontakta oss.