Historia

Historia

ETTEC är den självklara sammanslutningen för arbetet med certifiering, kvalifikation, beskrivning av yrken och färdigheter samt kvalitetsarbete vilket utförts av organisationer och individer över hela Europa under de senaste 15 åren. Det mesta av detta arbete stöds av Europeiska kommissionen inom ramen för olika program för rörlighet och partnerskap.

ETTEC har grundats för att omsätta resultat och insikter från alla dessa projekt i praktiken. Vi förstod att vi behövde en mer permanent organisation som skulle kunna garantera integrationen av resultaten och kunde utföra det praktiska arbetet som behövs för att komma till ett gemensamt erkännande av certifieringar.

ETTEC bygger på resultat och insikter från följande EU-projekt:

  • 2005 – 2009, TTT-LPT, utveckla begreppen att beskriva kompetenser i minsta gemensamma nämnare.
  • 2011 – 2012, Cue-one-Go, lokalt projekt i Flandern, som stakade ut principerna för självbedömning och utvärdering i ömsesidigt lärande
  • 2013 – 2015, ESCO, utveckling av en europeisk taxonomi för färdigheter/kompetenser och yrken
  • 2014 – 2017, ETTE, utveckling av en standard, och ett utvärderingsförfarande för grundläggande säkerhetsintyg, och utveckling av grundläggande bedömningsprofil.
  • 2015 – 2017, TALQ, definierar principerna för gemensamt erkännande, baserat på ESCO
  • 2018, TeBeVat, utveckling av portfoliobedömning samt utveckling av mentorprofiler.
  • 2017 – 2019, LAAR, integrerar användningen av egen kunskapssamling i våra ledningssystem.

I början av 2020 samlades ledarpersonerna från dessa projekt för grundandet av ETTEC-organisationen.