Dokument

Överenskomna yrkesstandarder och certifikat

En överenskommen yrkesstandard är en beskrivning av en (del av) ett yrke som accepteras av alla medlemmar i organisationen. Detta är basen som utbildning och utvärdering bygger på.