Utbildning

Utbildning

ETTEC-partnerna tror på rätten till utbildningen. Varje individ är fri att lära sig eller träna på det sätt hen föredrar. Vi gör ingen skillnad mellan skolutbildning, lärling eller självinlärning, så länge det går att verifiera individens kompetenser.

Vi stöder våra medlemmar, liksom skolor, andra organisationer eller individer i deras strävan att utveckla bättre träning och utbildning. Därför har vi utvecklat flera böcker och material som kan användas för detta ändamål. Du är fri att använda dem under de villkor som beskrivs i upphovsrätts delen.

ETTE säkerhetscertifikat

Studentböcker

Lärarhandböcker

Material till stöd för undervisningen

Bedömningsutbildning