ETTEC SE

ETTEC

ETTEC är en internationell ideell organisation som stöder internationellt ömsesidigt erkännande av certifikat inom evenemangs- och scenkonstsektorn.

ETTEC förenar nationella bedömningscentra och certifieringsorgan för att garantera den ömsesidiga kvaliteten, utveckla gemensamma yrkesprofiler och utbilda bedömare, mentorer och utbildare.

Medlemmarna i ETTEC erkänner varandras certifikat och säkerställer att certifikaten är giltiga i alla medverkande länder.