Kvalitet

Kvalitet

Kvalitetsförfarandena för ETTEC är baserade på ISO/IEC 17024-standarden som anger de allmänna kraven för organ som driver certifiering av personer. Det säkerställer kandidaternas rättigheter till likabehandling, rättvis bedömning, äganderätt till information och rätten att överklaga.

Förfarandena är formaliserade i:

  • En transparent organisationsstruktur.
  • Öppenhet i certifieringarna (alla yrkesstandarder är offentliga).
  • Uppförandekod för bedömningscentra och bedömare.
  • Tydliga och offentliga förfaranden.
  • Ett förfarande för överklagande och klagomål på lokal - och internationell nivå.
  • Bedömarnas oberoende.