Certificering

Certificering

Een certificeringsproces betekent het formeel valideren van kennis, knowhow en/of competenties verworven door een individu, volgens een standaard beoordelingsprocedure. Met andere woorden, de houder van een certificaat kan aantonen dat zijn/haar bekwaamheid is getest en dat hij/zij kan uitvoeren wat op het certificaat vermeld staat.

Dit is belangrijk voor het individu omdat:

  • De competenties zichtbaar en begrijpelijk worden;
  • Een certificaat het vinden van werk vergemakkelijkt;
  • Het een objectief bewijs van ervaring is.

Maar voor de werkgever is het even belangrijk omdat:

  • Deze er zeker van kan zijn dat hij competent personeel aanneemt;
  • Hij een bewijs heeft van de competenties van zijn werknemers;
  • Dit zijn aansprakelijkheid dekt.

Natuurlijk heeft een certificaat alleen waarde als het wederzijds wordt erkend en als de kwaliteit van het certificeringsproces is gegarandeerd. Dit zijn de punten waar ETTEC het verschil maakt!