Missie

Missie

De missie van de Vereniging is de wederzijdse erkenning van certificaten en kwalificaties op het gebied van live optredens en entertainment tussen de aangesloten organisaties.

Om de missie uit te voeren:

  • garanderen de vereniging en haar leden de kwaliteit, zorgen zij voor transparantie en ondersteunen zij de assessmentcentra van de leden;
  • bevordert de vereniging de principes van goede beoordeling en certificering, levenslang leren, onderwijs en opleiding in de podiumkunsten en evenementensector;
  • vertegenwoordigt de vereniging haar leden in internationale fora over zaken die verband houden met haar missie;
  • kan de vereniging alle acties ontwikkelen om haar doelen te bereiken, zoals de ontwikkeling van gemeenschappelijke kwalificatienormen en validatiemethoden, training en validatie van assessoren, training van mentoren en validatie van assessmentcentra.