Structuur

Structuur

De ETTEC-organisatie is een vzw (non-profit organisatie) naar Belgisch recht.


De organisatie heeft volgende organen:

Algemene vergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de organisatie. Het is  samengesteld uit alle werkende leden van de organisatie.


 

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur leidt de organisatie en wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

De huidige bestuurders zijn:

  • Voorzitter: Eric de Ruijter (OSAT, NL)
  • Secretaris: Lies De Backere (STEPP, BE)
  • Lid: Anders Larsson (STTF, SE), Sacha Ritter (IGVW, DE)

De voorzitters van de werkgroepen zijn "ex officio" leden van de Raad van Bestuur, zij nemen deel aan de vergadering, maar hebben geen stemrecht.

U kunt de Raad van Bestuur bereiken via BoD@ettec.eu


 

Werkgroep Kwaliteit

De Werkgroep Kwaliteit ondersteunt de Raad van Bestuur bij alle zaken rondom kwaliteit van   de dienstverlening en de organisatie. Deze is samengesteld uit specialisten in het werkveld.

De werkgroep wordt voorgezeten door: Bastiaan Schoof

U kunt de werkgroep bereiken via quality@ettec.eu


 

Werkgroep Onderzoek en ontwikkeling

De Werkgroep Onderzoek en Ontwikkeling ondersteunt de Raad van Bestuur bij het ontwikkelen en onderhouden van beroepsnormen, beoordelingsprocedures en cursusmateriaal. Deze ondersteunt ook de assessmentcentra en assessoren bij de interpretatie van de procedures.

De werkgroep wordt voorgezeten door: Chris Van Goethem

U kunt de werkgroep bereiken via: R&D@ettec.eu


 

Werkgroep Administratie

De Werkgroep Administratie ondersteunt de Raad van Bestuur bij de administratieve taken van de organisatie, waaronder de verstrekking van certificaten.

De werkgroep staat onder voorzitterschap van: Els Wijmans

U kunt de werkgroep bereiken via: Management@ettec.eu


 

Internationale mediator

Om eerlijke en onafhankelijke beroeps- en klachtenprocedures te waarborgen, heeft de Algemene Vergadering een onafhankelijke internationale bemiddelaar aangesteld.

U kunt de bemiddelaar bereiken via: Mediator@ettec.eu